Kļūt par Autoru var, piesakoties: [email protected]

Jebkurš Vietnes Dieviete.lv lasītājs (turpmāk – Autors) var piedalīties aktīvā tās attīstībā, iesūtot rakstus, galerijas, video un cita veida saturu (turpmāk – Materiāls).

Autors ir tiesīgs izveidot pats savu materiālu vai arī iztulkot jau esošu materiālu, kurš publicēts citā valodā.

  1. Autors, pilnībā pārpublicējot Materiālu, kuru nav izveidojis, norāda saiti uz attiecīgās informācijas izcelsmes avotu. Autors ir atbildīgs par informācijas izmantošanas tiesībām un pārpublicēšanu Dieviete.lv.
  2. Aizliegts pārpublicēt, kopēt Materiālu no citiem resursiem latviešu valodā.
  3. Autors ir brīdināts, ka Vietne var dzēst Materiālu, kurš pārpublicēts bez pirmautora piekrišanas. Autors uzņemas visa veida atbildību, ja no tā publicētā Materiāla ir tikuši noņemti elektroniskie paraksti un cita veida aizsardzība.
  4. Autors apņemas neievietot Materiālā slēpto reklāmu bez Vietnes administrācijas piekrišanas
  5. Autors apņemas ievērot Latvijas Republikas likumus, to skaitā, likumus, kuri regulē autortiesības, , fizisko datu aizsardzību, bērnu tiesības, pornogrāfijas izplatīšanu, personas goda un cieņas aizskaršanu.
  6. Materiāla publicētājs, Autors, ir privātpersona, kurai nav nekādu darba attiecību ar Vietni. Autors nesaņem nekāda veida atlīdzību par Materiāla publicēšanu Vietnē.
  7. Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas Vietnes lietošanas noteikumos.
  8. Vietnes administrācija ir tiesīga izlemt par konkrēta autora iesūtītā Materiāla publicēšanu vai nepublicēšanu. Augstākstāvošs administrators var lūgt rediģēt iesūtīto Materiālu.
  9. Autors ir atbildīgs par Vietnē ievietotā Materiāla saturu. Tas ir Autora īpašums un Autors ir atbildīgs par Materiāla publicēšanai nepieciešamo atļauju un licenču iegūšanu. To iegūšana ir Autora pienākums pirms Materiāla publicēšanas. Iesūtot Materiālu Vietnes administrācijai, Autors apliecina, ka visas licences, atļaujas un citi nepieciešamie materiāli, lai publicētu konkrēto Materiālu, ir iegūti.

Kļūt par Autoru var, piesakoties: [email protected]

Versija 1.0

29.07.2016.

 

Komentē
Nav komentāru

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Dieviete.lv,  noteikumi, [email protected] 2017

or

Log in with your credentials

Forgot your details?

X