17 C
Rīga
sestdien, 25 maijs, 2024
SākumsĒtikas kodekss

Ētikas kodekss

Mērķis

Ētikas kodeksa mērķis ir nospraust robežas un sieviešu dzīvesstila portāla Dieviete.lv darbiniekiem atgādināt, ka viņiem jāseko uzvedības normām, kuru pamatā ir gan ētika, gan veselais saprāts. Lai Dieviete.lv saglabātu un attīstītu savas pozīcijas ilgtermiņā, medija žurnālistu un satura, reklāmas, komerciālās sadarbības partneru attiecībām jābūt skaidri definētām.

Atbildība un pienākumi

Atšķirībai starp ziņām un viedokļiem ir jābūt skaidrai, lai lasītājs spēj nodalīt redakcionālo informāciju no citas publicētās informācijas. Par satura objektivitāti ir atbildīgs žurnālists un redaktors.

Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.

Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami.

Žurnālista pienākums ir pārbaudīt faktus.

Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, ja tiek citēts cita medija saturs.

Žurnālists un medijs atzīst savas pieļautās kļūdas un publicē kļūdas labojumu vai precizējumu.

Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

Sniegt lasītājiem e-konsultācijas – korekti un precīzi atbildēt uz ikvienu lasītāja iesūtītu jautājumu.

Ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā; ievērot profesionālo etiķeti.

Žurnālistam un Dieviete.lv ir tiesības uz savu viedokli un iespējas to paust tam paredzētajās medija platformās.

Komerciālā sadarbībā ar partneriem tapušās publikācijas portālā Dieviete.lv ir žurnālistiski un pēc augstiem standartiem tapuši materiāli, kas tiek marķēti, lai norādītu, ka tie ir tapuši sadarbībā ar attiecīgo kompāniju vai organizāciju, kas apmaksā publikāciju.

Ētikas kodeksa ievērošana

Par ētikas kodeksa ievērošanu atbildīgās personas ir EON SIA vadītāji un katrs darbinieks personīgi. EON SIA īpašnieki un darbinieki šo ētikas kodeksu atbalsta, ievēro un veicina uzņēmuma darbībā.