Arvien aktuālāks sabiedrībā kļūst jautājums par pensijām, to apmēru un pensiju pārvaldniekiem. To sekmē ne tikai aktīvākas publiskās debates, jauni tirgus dalībnieki, bet arī izmaiņas likumdošanā. Tās ir pēdējo gadu laikā vērienīgākās pārmaiņas, tāpēc būtiskas ikvienam strādājošajam, jo jāatceras – pensiju 2.līmeņa uzkrājums ir mūsu nauda.

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek samazinātas maksimālās pensiju plānu pārvaldes komisijas un atcelti daži būtiski ieguldīšanas ierobežojumi. Minētajām izmaiņām vajadzētu pozitīvi ietekmēt pensiju plānu ienesīgumu jeb citiem vārdiem – sniegt lielāku peļņu pensiju 2. līmeņa dalībniekiem. Tātad jebkuram šodien strādājošajam iedzīvotājam.

Ko tas nozīmē un no kā veidojas pensiju plānu ienesīgums?

Pensiju plānu ienesīgums – tie ir papildus līdzekļi cilvēku pensijai, ko nopelna izvēlētā pensiju plāna pārvaldnieks. Pensiju plānu pārvaldnieki brīvi izvēlas ieguldīšanas stratēģiju. Atbilstoši izvēlētajai stratēģijai  un likumdošanā noteiktajiem ierobežojumiem  tiek veikti ieguldījumi valsts un uzņēmumu obligācijās, akcijās, ieguldījumu fondu daļās, riska kapitālā vai termiņnoguldījumos kredītiestādēs.  Ienākumi no obligācijām veidojas no regulāras procentu jeb kupona izmaksas,ienākumi no akcijām veidojas no saņemtajām dividendēmun vērtības pieauguma, bet ienākumi no ieguldījumu fondu daļām – no to vērtībaspieauguma. Tikai pārvaldnieka izvēlētā stratēģija, pieredze un profesionalitāte ir tā, kas nosaka kopējo darbības rezultātu.Tāpēc katra iedzīvotāja atbildība ir apzināties, kas ir viņa pensijas 2.līmeņa jeb viņa naudas pārvaldnieks, kādu ieguldījuma stratēģiju cilvēks ir izvēlējies un kādi ir izvēlētās stratēģijas ienesīguma rezultāti.

Ko reālā naudas izteiksmē nozīmē pensiju plānu ienesīgums?

Jo augstāks ienesīgums – jo vairāk naudas tiek uzkrāts, un ikmēneša pensijas izmaksa būs lielāka. Piemēram, ja cilvēkam ir 25 gadi, bruto alga ir 1000 eiro ( 2017. gada 3. ceturksnī vidējā darba alga Latvijā sastādīja 925 eiro), prognozētais algas pieaugums 3% gadā, bet pensiju plāna ienesīgums 3% gadā, tad kopējais uzkrājums, dodoties pensijā 65 gadu vecumā, būs 91 278 eiro.  Savukārt pie šiem pašiem nosacījumiem, bet ar vidējo pensiju plāna ienesīgumu 5% gadā, kopējais uzkrājums, dodoties pensijā, sastādīs  jau 138 794 eiro. Tātad starpība līdzekļu pārvaldnieka pieņemto lēmumu dēl, dodoties pensijā dos papildus uzkrājumu 47 516 eiro apmērā. Tas parāda, ka iedzīvotāju izvēlēm ir būtiska loma personīgās nākotnes labklājības veicināšanā.

Atbilstoši Latvijas Komercbanku Asociācijas datiemuz 2017. gada 3. ceturkšņa beigām vidējais pensiju 2. līmeņa plānu ienesīgums par pēdējiem 10 gadiem sastāda 3,12% gadā, tomēr atšķirības starp pārvaldnieku uzrādītajiem rezultātiem ir būtiskas. Tā, piemēram, atbilstoši portālā www.manapensija.lv pieejamajiem datiem uz 2017. gada 30.Novembri, augstākais uzrādītais ienesīgums par pēdējiem 10 gadiem  ir 5,23% gadā , bet zemākais 2,57% gadā.

Jāpiebilst, ka atbilstoši Latvijas Komercbanku Asociācijas datiem kopš pensiju 2. līmeņa ieviešanas līdz 2017. gada 3. ceturkšņa beigām,pensiju pārvaldnieki kopā ir nopelnījuši 510 miljonus eiro.Šī summa ir pensiju kapitāla tīrais pieaugums, no kura ir atskaitītas visas ar līdzekļu pārvaldīšanu un administrēšanu saistītās izmaksas. Savukārt, ņemot vērā inflācijas negatīvo ietekmi, peļņa sastāda 249 miljonus eiro. Inflācijas apsteigšana pierāda, ka kopumā pensiju 2. līmeņa pārvaldnieki darbojas veiksmīgi un izpilda savu galveno uzdevumu – saglabāt naudas līdzekļu vērtību, kompensēt inflācijas radītos zaudējumu un gūt papildus peļņu.

Kā visvieglāk sekot līdzi pensiju plānu ienesīgumiem jeb līdzekļu pārvaldnieku darbības rezultātiem?

Informāciju par pensiju 2. līmeņa ieguldītāju darbības rezultātiem ir pieejama katra pārvaldnieka interneta mājas lapās, bet visvieglāk sekot līdzi pensiju 2. līmeņa aktualitātēm un visu  pārvaldnieku darbības rezultātiem ir mājas lapā www.manapensija.lv. Iedzīvotājiem jābūt atbildīgiem un jāseko līdzi savam pensiju 2. līmeņa uzkrājumam.Noteikti ir vērts painteresēties, kādi ir pārvaldnieka darbības rezultāt ijeb – cik daudz katra pelna pensiju 2. līmenī uzkrātie naudas līdzekļi. Atšķirības pārvaldnieku darbības rezultātos ir būtiskas. Tāpēc ikvienam ir jābūt aktīvam, informētam un atbildīgam, jo tā ir mūsu nauda.

 

Autors: Ģirts Veģeris, NORVIK Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes loceklis 07.12.2017

 
0 Comments

Leave a reply

Dieviete.lv,  noteikumi, ētikas kodekss, [email protected] 2019

+371 66 66 00 22  Valguma iela 31a, Rīga.

or

Log in with your credentials

Forgot your details?