Kā saka, neskati vīru pēc cepures!+

Kā saka, neskati vīru pēc cepures!