Bērns negrib apmeklēt pulciņus. Piespiest vai ļaut atkāpties?+

Bērns negrib apmeklēt pulciņus. Piespiest vai ļaut atkāpties?