Līdzīgi kā jebkuras citas tradīcijas, arī “Paldies!” teikšanas kultūru Latvijas iedzīvotāju vidū laika gaitā ietekmējuši dažādi faktori, piemēram, vēstures līkloči, iedzīvotāju mentalitāte, personīgās raksturīpašības, pasaules uztvere, audzināšana ģimenē un pat darba specifika.Kāda šī kultūra ir šobrīd, skaidro sociālpsiholoģe, Latvijas Tehniskās universitātes docente Laila Girsova.

Izšķiroša loma bija Rietumu kultūrai

Katru vēstures posmu raksturo gan dažādi notikumi un uzskati, gan atšķirīga pasaules uztvere. Latvijas iedzīvotāji ir auguši un dzīvojuši dažādos laikos, atšķirīgās vidēs. Piemēram, vecākā un vidējā paaudze ir uzaugušas padomju laikā un aizguvušas tam raksturīgo kūtrumu un kautrīgumu, ko veicināja gan tolaik pastāvošā ideoloģija, gan priekšstats, ka pret visu atšķirīgo, pārsteidzošo ir jāizturas ar īpašu piesardzību. Turpretim jaunākā iedzīvotāju paaudze ir augusi un dzīvo Rietumu kultūras ietekmē, tādēļ tās domāšanā un rīcībā vairāk dominē atklātība, atvērtība, kā arī lielāka brīvība no aizspriedumiem. Tādējādi pirmie savā ikdienas komunikācijā “Paldies!” saka apdomīgāk, kamēr otri šo frāzi izmanto biežāk, nevairoties no tās.

Kā norāda L.Girsova, šīs atšķirības “Paldies!” teikšanas kultūrā nenozīmē, ka vecākā un vidējā iedzīvotāju paaudze izvairās pateikt “Paldies!” un ir nepieklājīga. Tās drīzāk ir padomju gadu  paliekošās iezīmes, kādēļ šīs paaudzes aizvien rūpīgi izvērtē situācijas, kad “Paldies!” būs nepieciešams un gaidīts, nevis, iespējams, pārsteidzošs un neierasts konkrētajā situācijā.

“Bieži vien spilgti vēstures notikumi ir tie “pieturas punkti”, kas aizsāk tālejošas pārmaiņas mūsu tradīcijās un paradumos. Līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu, Latvijā ienāca Rietumu kultūra, kuras ietekmē sāka pakāpeniski mainīties iedzīvotāju paradumi. To redzam arī šobrīd – deviņdesmitajos dzimušie ir krietni atvērtāki savā komunikācijā ar apkārtējiem. Piemēram, braucot sabiedriskajā transportā, vecākajai un vidējai paaudzei vairāk ir raksturīgi klusēt un izvairīties apsēsties blakus svešiniekam. Savukārt jaunākā paaudze pat ikdienišķu braucienu autobusā var pārvērst domapmaiņā ar svešinieku, sarunas beigās pateicoties par pieredzi un kvalitatīvo sarunu,” skaidro sociālpsiholoģe.

“Paldies!” veicina pozitīvas emocijas

Izpētīts, ka cilvēki labprāt uzklausa atzinīgus vārdus, jo ir patīkami, ja tavu darbu, rīcību novērtē. Turklāt šāda veida pateicība sagādā prieku, motivē darīt darbu vēl labāk un rada pacilājošu noskaņojumu. Taču ir arī tādi, kuri kautrējas pieņemt “Paldies!”, jo uzskata, ka nav to pelnījuši vai vērtē savu darbu kā pašsaprotamu.

“Paldies!” teikšanu var pielīdzināt komplimentam vai atzinībai, kam ir ļoti liels potenciāls uzmundrināt tās adresātu. Tāpēc ir svarīgi gan būt drosmīgam un pateikt “Paldies!”, gan arī mācēt uzklausīt un pieņemt šo pateicības formu, jo cilvēki šo vārdu nesaka tāpat vien. Proti, aiz patiesa “Paldies!” vienmēr slēpjas pateicība, pieklājība, īpašs novērtējums, skaists kompliments vai cita pozitīva atsauksme, kas parasti tiek pateikta vien tad, ja ir patiesi pelnīta,” norāda L.Girsova.

Piemēram, Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuri strādā Ziemassvētkos un gadu mijā. Tie ir operatīvo dienestu un diennakts pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kuri gādā par mūsu drošību, veselību, palīdz mums nokļūt līdz galamērķim, rūpējas par ceļu tīrību u.tml. Mobilo sakaru operatora BITE un pētījumu kompānijas “Norstat Latvija” veiktās aptaujas dati liecina, ka katrs otrais jeb 46% Latvijas iedzīvotāju vēlētos pateikt “Paldies!” par darbu svētkos mediķiem. Tāpat īpašu paldies, viņuprāt, ir pelnījuši ugunsdzēsēji (13%), sabiedriskā transporta vadītāji (11%) un pārdevēji (6%).

Ņemot vērā “Paldies!” teikšanas pozitīvo iedarbību, mobilo sakaru operators BITE šogad turpina pērn aizsākto iniciatīvu, aicinot Latvijas iedzīvotājus neizmirst svētkos par tiem, kuri strādā, izsakot šiem cilvēkiem īpašu atzinību.

“Lai arī “Paldies!” daudziem šķiet parasta frāze, tai piemīt ļoti liels spēks, tāpēc “Paldies!” kultūra ir lieta, kuru ir vērts attīstīt. Kā nekā, pateikt “Paldies!” ir tik vienkārši! Attīstoties tehnoloģijām, to var darīt gan klātienē, gan attālināti – ne vien sūtot pastkartes un vēstules, bet arī izmantojot digitālās vides priekšrocības: sūtot savus “Paldies!” e-pastā, publicējot tos sociālajos tīklos, uzņemot un demonstrējot pilsētvidē dažādus video ar papildinātās realitātes efektiem u.tml. Galvenais ir to darīt, turklāt – kā svētkos, tā ikdienā,” norāda BITES vadītājs Kaspars Buls.

Šobrīd ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja ierakstīt savu virtuālo “Paldies!” cilvēkiem, kuri strādās gadu mijā, izmantojot šim nolūkam interneta vietni “siltisvetki.bite.lv”. Katrs no šiem “sveicieniem tiek noformēts kā oriģināls apsveikums – īpaša Ziemassvētku zvaigzne.

Latvijas iedzīvotājus var iedalīt trīs “Paldies!” teikšanas tipāžos

Raugoties uz to, kā un kādās situācijās Latvijas iedzīvotāji visbiežāk saka “Paldies!”, kā arī  kādas emocijas tas viņos raisa, iespējams izdalīt trīs  “Paldies!” teikšanas tipāžus, norāda L.Girsova.

Vispatiesākie ir dabiski atvērtie “Paldies!” teicēji, jo, izsakot pateicību citiem, šie cilvēki pauž savas patiesās emocijas. Viņi ikdienā spēj brīvi komunicēt kā ar tuviniekiem, tā arī svešiniekiem, tāpēc parasti arī plašāk paskaidro, par ko tieši tiek pateikts “Paldies!”.

Tā dēvētie “iemācītie” “Paldies!” teicēji visbiežāk izsaka pateicību automātiski, īpaši nepiedomājot, kāpēc to dara. Viņi pateicības paušanu konkrētās dzīves situācijās visbiežāk ir apguvuši ģimenē vai ievērojot mācību iestādes, darba vietas korporatīvo politiku. Tādējādi šiem cilvēkiem “Paldies!” ir “sausa” pieklājības frāze, ko sagaida otrs.

Savukārt “piesardzīgie” “Paldies!” teicēji parasti nevēlas demonstrēt pozitīvu attieksmi un īpaši izteikt pateicību pat tad, ja novērtē otra veikumu, jo uzskata to par lieku uzbāzību. Ikdienā pret svešiniekiem viņi visbiežāk izturas rezervēti un bez īpašas nepieciešamības sarunu neuzsāk.

”Neviens cilvēks nav viennozīmīgs kāda tipāža pārstāvis, jo to, vai, piemēram, šodien, iepērkoties veikalā, esam bijuši “iemācīti” vai dabiski atvērtie “Paldies!” teicēji, ietekmē mūsu konkrētā brīža emocijas un ikdienas rūpes,” tā sociālpsiholoģe.

*Aptauja veikta 2018.gada novembrī. Tajā piedalījās 500 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 64 gadiem.

Par iniciatīvu “Pateiksim “Paldies!” tiem, kuri svētkos strādā!”

Šogad BITE turpina pērn aizsākto iniciatīvu “Pateiksim “Paldies!” tiem, kuri svētkos strādā!”. Tās mērķis ir neaizmirst par cilvēkiem, kuri svētkus pavada darbā, rūpējoties par to, lai tie ir izdevušies citiem. Iniciatīvas laikā Latvijas iedzīvotājam ir iespēja ierakstīt savu virtuālo “Paldies!” sveicienu interneta vietnē “siltisvetki.bite.lv”. Katrs no šiem “Paldies!” tiks noformēts kā oriģināls apsveikums – īpaša Ziemassvētku zvaigzne.

Šīs zvaigznes, kuras var pasniegt kā dāvanu svētkos strādājošajiem, pieejamas BITES klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Tāpat tās tiks izplatītas plaši apmeklētās vietās Rīgā, piemēram, kinoteātros, vilcienos, slidotavās, pie Laimas pulksteņa u.c. Ievadot interneta vietnē “siltisvetki.bite.lv” zvaigznēs iestrādātos kodus, apsveikumu saņēmējiem ir iespēja noklausīties kādu no virtuālajā krātuvē iesūtītajiem “Paldies!” sveicieniem.

Autors: Bite

29.12.2018.

 
0 Comments

Leave a reply

Dieviete.lv,  noteikumi, ētikas kodekss, [email protected] 2019

+371 66 66 00 22  Valguma iela 31a, Rīga.

or

Log in with your credentials

Forgot your details?