zz

Speriet soli uz priekšu un saņemiet sev paredzēto dāvanu!

“… Un bija rīts, kad stāvēja Dievs savu divpadsmit bērnu priekšā, un katrā no viņiem iestādīja cilvēka dzīves sēklu. Viens pēc otra bērns spēra soli uz priekšu, lai saņemtu sev paredzēto dāvanu”.  

Tev, Auns,

Es dod pirmo sēklu un godu to iestādīt. Katra sēkla, ko jūs iesēsiet, vairosies par miljonu jūsu rokās. Jūs būsiet pirmie, kas iekļūs cilvēku prātos no Manas Idejas. Bet nav jūsu darbs barot Ideju un pakļaut to šaubām.

Jūsu dzīve – tā ir darbība, un vienīgā darbība, kuru es jums piešķiru – tā ir stāstīt cilvēkiem par Manu Jaunradi. Par labu darbu es jums dodu labsirdīgu Pašcieņu. 

…. Auns mierīgi atkāpās atpakaļ uz savu vietu.

Tev, Vērsi,

Es sniedzu tiesības pārvērst sēklu matērijā. Jūsu darbs ir liels, tas prasa pacietību. Jums ir jāpabeidz viss iesāktais, savādāk sēklas būs velti izsviestas vējā. Jums nevajag ne šaubīties, ne pusceļā mainīt savu viedokli, ne arī būt atkarīgiem no citiem. Tāpēc es sniedzu jums Spēka dāvanu. Izmantojiet to gudri.

…. Un Vērsis atkāpās soli atpakaļ uz savu vietu.

Jums, Dvīņi,

Es dodu jautājumus bez atbildēm. Jūs varat atnest cilvēkiem sapratni par to, ko viņi redz sev apkārt. Jūs nekad neuzzināsiet, kāpēc cilvēki runā, vai klausās, bet caur savu tiekšanos uz atbildi, jūs atradīsiet manu Zināšanu dāvanu.

…. Un Dvīņi aizgāja atpakaļ uz savu vietu.

Tev, Vēzi,

Es piešķiru uzdevumu iemācīt cilvēkiem emocijas. Mana misija jums ir izraisīt cilvēkos smieklus un asaras, lai jūtas attīstītu tos no iekšpuses. Tāpēc es jums pasniedzu Ģimenes dāvanu, pateicoties kurai jūsu pilnība var vairoties.

…. Un Vēzis atkāpās atpakaļ savā vietā.

Tev, Lauva,

Es sniedzu uzdevumu parādīt manu jaunradi pasaulei visā tās spožumā. Bet jums ir jābūt uzmanīgiem ar lepnumu, un vienmēr jāatceras, ka tā ir Mana Jaunrade, un nevis jūsējā. Jo, ja par to aizmirsīsiet, cilvēki jūs nicinās. Darbs, kuru es jums sniedzu, var atnest daudz prieka, ja to labi pildīsiet. Tāpēc jums tiek Goda dāvana.

…. Un Lauva atkāpās uz savu vietu.

Tev, Jaunava,

Es lūdzu izsekot visu, ko cilvēce ir izdarījusi ar manis Radīto. Jums ir rūpīgi jāizpēta to ceļi un jānorāda viņu kļūdas, lai mans Radījums varētu pilnveidoties. Tāpēc es jums pasniedzu Ieceru Tīrības dāvanu.

…. Un Jaunava atkāpās atpakaļ uz savu vietu.

Jums, Svari,

Es dodu kalpošanas misiju, lai cilvēki atcerētos par saviem pienākumiem citu priekšā. Tā viņi var iemācīties sadarbību, kā arī spēju atbildēt par savu rīcību. Es ielieku jūs visur, kur ir nesaskaņas, un par jūsu pūliņiem es pasniedzu jums Mīlestības dāvanu.

…. Un Svari aizgāja atpakaļ uz savu vietu.

Tev, Skorpion,

Es dodu ļoti grūtu uzdevumu. Jums būs iespēja iepazīt citu cilvēku prātus, bet es jums aizliedzu runāt par savām zināšanām. Daudzas reizes jums sāpēs no tā, ko jūs redzat. Savās sāpēs jūs no Manis novērsīsieties un aizmirsīsiet, bet tas neesmu es, bet gan Manas Idejas perversija, kas jūsos izraisa bailes.

Jūs pazīsiet cilvēci tik labi, kā dzīvniekus. Jūs tik ļoti cīnīsieties par dzīvnieciskajiem instinktiem sevī, ka pazaudēsiet savu ceļu. Bet, kad jūs, beidzot, atgriezīsieties pie manis, Skorpion, man jums ir augstākā Mērķa dāvana.

…. Un Skorpions atkāpās atpakaļ.

Un tev, Strēlniek,

Es lūgšu likt cilvēkiem smieties, jo savā nepareizā Manas Idejas izpratnē cilvēki kļūst ļauni. Caur smiekliem jums ir jāsniedz cilvēkiem cerība, un caur cerību pagriezt viņu acis uz Mani. Jūs aizsniegsiet daudzu cilvēku dzīvi, bet tikai uz mirkli. Jūs zināsiet nemieru katrā dzīvē, kurai pieskarsieties.

Jums, Strēlniek, es pasniedzu Pārpilnības dāvanu, lai jūs spētu tikt līdz jebkuram tumsas stūrītim un atnest gaismu. В

…. Un Strēlnieks atkāpās atpakaļ uz savu vietu.

Tev, Mežāzi,

Es lūdzu strādāt vaiga sviedros, lai iemācītu cilvēkus strādāt. Jūsu uzdevums nav no vieglajiem, jo jūs izjutīsiet visus cilvēces darbus uz saviem pleciem. Bet jūsu slogs ir Atbildība par saviem brāļiem un māsām, kuru esmu jūsos ielicis.  

…. Un Mežāzis atkāpās atpakaļ uz savu vietu.

Tev, Ūdensvīr,

Es sniedzu priekšstatu par nākotni, lai cilvēki varētu ieraudzīt citas iespējas. Jūs jutīstiet vientulības sāpes, jāpēc, ka es neļauju personalizēt Manu Mīlestību. Bet, lai pagrieztu cilvēku acis uz jaunām iespējām, es dod jums Brīvības dāvanu. Brīvībā jūs varēsiet turpināt kalpot cilvēcībai tur, kur tas ir nepieciešams.

…. Un Ūdensvīrs atkāpās atpakaļ uz savu vietu.

Jums, Zivis,

Es dod visgrūtāko uzdevumu no visiem. Es jūs lūdzu savākt visas bēdas pasauē un atgriezt tās atpakaļ pie manis. Jūsu asarām, beigu beigās, ir jābūt manām asarām. Bēras, kuras jūsos radīsies, ir cilvēku nesaprastās Manas Idejas efekts. Bet jums ir jāsniedz tiem līdzcietība, lai viņi spētu mēģināt atkal.

Šim visgrūtākajam uzdevumam es jums pasniedzu savu vislielāko dāvanu. Jūs būsiet vienīgais no maniem divpadsmit Bērniem, kurš mani sapratīs. Šī saprašanas dāvana ir tikai jums, Zivis. Ja jūs centīsieties nodot to tālāk cilvēcei, viņi nepaklausīs.

…. Un Zivis atkāpās atpakaļ uz savu vietu.

Un Bērni aizgāja, un katrs nolēma izdarīt savu darbu labāk par visiem, lai saņemtu savu dāvanu.

Bet neviens pilnībā nesaprata savu uzdevumu un savu dāvanu. Kad viņi nesaprašanā atgriezās, Dievs teica: “Katrs no jums uzskata, ka otra dāvanas ir labākas. Tāpēc es atļaušu jums tirgoties”.

Visi bērni bija pacilātā noskaņojumā, novērtējot jaunās misijas iespejas. Bet Dievs pasmaidīja un teica:

“Jūs pie manis atgriezīsieties daudzas reizes, un lūgsiet atbrīvot no jūsu misijas, un es katru reizi izpildīšu jūsu vēlēšanos. 

Jūs iesiet caur neskaitāmām reinkarnācijām, pirms noslēgsiet paši savu personīgo misiju, kas domāta tieši Jums. Es dodu jums neierobežotu laiku, lai to izdarītu, bet tikai tad, kad misija būs izpildīta, jūs varēsiet būt kopā ar mani”. 

avots: cluber.com.ua
 
0 Comments

Leave a reply

Dieviete.lv,  noteikumi, ētikas kodekss, info@dieviete.lv 2020

+371 66 66 00 22  Valguma iela 31a, Rīga.

or

Log in with your credentials

Forgot your details?