+

Darbības un kļūdas, kurās atzīties varētu daudzas sievietes. Vai atpazīsti sevi?