2083110_hzNtiV

foto.delfi.lv

Latvieši Jāņu svētkiem piešķir īpašu nozīmi un burvību. Līgošana saistīta ar auglības veicināšanu un nelaimju novēršanu, tāpēc liela nozīme ir ticējumiem un to ievērošanai.

Ja Jāņu dienā līgotājus aizraida, tad aizraidītājiem sagaidāma kāda nelaime.

Ja pa Jāņiem nelīgojot, tad vasarā lini sakritīšot veldrē.

Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo tad alus nerūgst.

Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot par pļavām, augot labāka zāle.

Kad Jāņa rītā bez saules iet uz avotu mazgāties, tad paliek skaists.

Jāņa naktī paparde zied zelta ziediem; kas viņu redz ziedot, tas var izteikt vienu vēlēšanos, kura piepildīsies.

Zemē ierakta nauda Jāņa naktī kaltējoties.

Jāņa naktī vajag kailam apskriet laukus, tad labāk aug.

Jāņa dienas vainagi jānes uz siena šķūni, tad govis dod tauku pienu.

Jāņu nakti nevajag gulēt, lai odi nekož.

Pa Jāņu nakti varot dabūt velnu redzēt, ja pliks stāvot vārtu starpā.

Jāņu vakarā laidars jāizkaisa ar nātrām, lai raganas noduras.

Jāņa naktī meitas skatās ezerā, tad ezera ūdenī redzot brūtgānu nākam.

Jāņa naktī jāsviež ozola vaiņags ābelē; cik reizes vaiņags kritīs zemē, tik gadu vēl līdz kāzām.

Jāņu naktī atveroties debess. Ja tai brīdī kaut ko vēlas, tad tas piepildās.

Jāņu vakarā visās ēkās jāiesprauž pīlādži, lai pērkons neiespertu.

Ja Jāņu naktī govis maujot, tad būšot slapjš rudens.

Jāņu vakarā salasītās zāles der visām slimībām.

Kas Jāņu naktī divpadsmitos viens atrodas mežā, to var saplosīt zvēri.

Ja Jāņu vakaru izlaiž caur skursteni baltu balodi, tad to cilvēku visi mīlot.

Jāņu vakaru kaimiņienēm vajaga runāt, tad neesot jāstrīdas visu gadu.

Ja kāds grib otru noskaust, tad vajag Jāņa vakarā kurināt pirti un lūgt to pirtī, kuru grib noskaust.

Ja grib, lai gari mati aug, tad Jāņu naktī pusnaktī vajag iet kur apīņi aug un sukāt galvu.

No Jāņa dienas dzeguze mēdās.

Jāņu dienas vainagi jānes uz kūti, lai govs piens treknāks.

Ja Jāņu naktī govis mauj, tad būs lietains rudens.

Jāņu naktī vajag nopīt divus vainadziņus un pusnaktī aiziet uz upi un iemest; ja vainadziņi saplūst kopā, tad izved tautās, ja nesaplūst, tad neizved.

Ja no rīta ceļoties tūliņ dzied, tad vakarā esot jāraud.

Zāle aug līdz Jāņa vakaram, bet jau ar Jāņa dienu sāk briest. Tādēļ zālēm un tējai jāievāc augi līdz Jāņa dienai.

Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot par pļavām, augot labāka zāle.

Jāņa dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pašas pamatnes, uz nogriezuma būs redzams kāds burts, ar to burtu sāksies nākamā vīra vai sievas vārds.

Jāņos (arī citos svētkos) pie alus struča pirmajam jāiet saimniekam. Ja cits ies, tad tam pielips nelaime.

Jāņu vakarā uz ganībām jāiet līgot un siera ēst, lai govīm svētība pieliptu.

Jāņu rītu nedrīkst gulēt, jo tad saulīte rotājas.

Kad Jāņa rītā bez saules iet uz avotu mazgāties, tad paliek skaists.

Jāņu dienā meitas mazgājas kviešu rasā, no tā viņām baltas sejas.

Jāņa nakts rasu uzskata par ļoti svarīgu. Ja tanī mazgājas, tad tiek skaists. Ja šī rasa iebirst apavos, tad pārvēršas par zeltu sudrabu.

Jāņa naktī zied paparde ar krāšņiem ziediem. Kas iegūst papardes ziedu, tas ir laimīgs, jo tam piepildās viss, ko viņš vēlas.

Uz slotas kāta Jāņu naktī ir jālec 8 reizes ap 8, kas ir uzvilkts uz zemes. Tanī laikā nedrīkst sarunāties un arī ne smieties. Kad ir to izdarījis, tad uz slotas kāta jāšus ir jāaizlec līdz tuvākam papardes pudurim, bet tikai vienam: tad tas redzēs papardes ziedu ziedam.

Ja grib visu zināt, kas pasaulē notiek, Jāņu naktī jāsargā papardes zieds, kad tas pusnaktī uzzied, tas jānorauj, ar nazi jāiegriež rokā un rētā jāieliek zieds, pēc tam vaina jāaizdziedē; tad visu mūžu zinās, kas pasaulē notiek.

Jāņa dienā parādoties maldu uguntiņa, kas esot nauda, kas nākot no zemes apakšas kaltēties.

Ja Jāņa dienas pusdienā vai pusnaktī redz kur naudu kaltējamies, tad vajadzīgs uzmest no kreisās kājas kaut ko virsū un tā uguntiņu apslāpēt, tad tās vietā paliekot naudas čupiņa zemē.

Jāņu naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad rītā būs nauda pastalās.

Jāņu vakarā vajagot laukus meijot ar pīlādzes zariem, tad skauģi neko nevarot padarīt.

Papardes ziedu varot tikai tad atrast, ja meklējot ar sev nolemto cilvēku.

 
0 Comments

Leave a reply

Dieviete.lv,  noteikumi, ētikas kodekss, info@dieviete.lv 2020

+371 66 66 00 22  Valguma iela 31a, Rīga.

or

Log in with your credentials

Forgot your details?